top of page

Direcció

Sergi Santamaria

President

Iraida 
Adell

Secretària

Jose Andrés
Martin

Tresorer

Grup Municipal

Miguel
Carrión

Portaveu Grup Municipal

Jose Andrés
Martin

Regidor

bottom of page