Què

volem?

"Volem fer d’Abrera una ciutat amb identitat pròpia, independent i sobirana, tot aplicant un municipalisme progressista que ha de manifestar-se en una construcció conjunta de la ciutat des d’una

perspectiva integradora i plural".

Alternativa d'Abrera vota en contra de les ordenances fiscals pel 2021

Aquesta és la intervenció completa que ha fet el regidor Jose Andres Martin Alamo

Ara fa gairebé 10 anys que el ple d’aquest Ajuntament es va comprometre amb la ciutadania d’Abrera a redactar unes OOFF tarifades, és a dir, a establir un sistema d’impostos i taxes equitatiu, adequat a les capacitats econòmiques de cadascun i cadascuna dels nostres veïns i veïnes. Com va dir Victor Hugo, “la primera obligació de la igualtat és l’equitat” entenent com equitat el donar a cadascun el que necessita. Però vostès no han passat encara del cafè per a tothom en el sentit de que no han estat capaços d’atendre les necessitats diferenciades de la nostra ciutadania més enllà de les portes dels serveis socials.

A la seva manca de voluntat per complir acords importants de Ple (un fet ja greu per se) s’afegeix el fet que les nostres ordenances fiscals fa anys que han quedat obsoletes. Les petites operacions de maquillatge que es realitzen cada any no amaguen el fet que es parteix d’una base poc o gens treballada (recordem si no la manca de estudis tecnico-econòmics que hem anat descobrint els darrers anys o aquell estudi d’OOFF que va quedar en un calaix perquè no interessava políticament...). La diferència és que els governs anteriors, malgrat aquestes ordenances mig improvisades de tallar i enganxar no deixaven l’Ajuntament en una situació de dèficit pressupostari com l’actual. Ara es podria dir que són com aquell alumne que copia, però copia malament i suspèn.

“Hem augmentant els serveis que oferim”, “tenim més personal” podrien utilitzar com arguments per justificar el dèficit pressupostari actual i això ens portaria a un altre debat que de ben segur reprendrem en el ple dels pressupostos. Però, fixi’ns, tot i que els donéssim la raó en això (que no ho farem) aquest seria una raó de pes per portar a terme una remodelació radical de les nostres OOFF, cosa que no han fet.

I com sempre, al final, el resultat del seu tallar i enganxar per aquest any no s’ajusta a la realitat d’Abrera i encara menys al moment actual de crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia per covid-19. No podran dir que la situació els ha agafat per sorpresa. Des del març han tingut temps suficient per haver iniciat un debat profund sobre com a través de les ordenances fiscals podríem ajudar al nostre poble a tirar endavant malgrat aquesta crisi.

I a més, tornem a constatar que segueixen obstinats en l’error (o estratègia partidista) de practicar aquesta mena de “bonisme tributari” aplicat especialment a les nostres taxes. Un “bonisme” que arriba a l’absurd i demostra clarament que no planifiquen bé o que no planifiquen gens. Sense ànim de discriminar: ¿Com pot ser que li cobrem 1 euro a un ciutadà d’un altre municipi per entrar al Parc de Nadal d’Abrera, i en canvi li cobrem 20€ a un veí d’Abrera per accedir a un procés de selecció?. Els nostres veïns i veïnes paguen els seus impostos a Abrera per rebre un servei determinat. El veí d’un altre municipi els paguen als seus municipis. El municipi d’empadronament s’ha de tenir en compte.

Però posem un altre exemple ¿Com pot ser que una persona jubilada amb la pensió màxima pagui 1€ per entrar a la piscina d’estiu i en canvi li cobrem gairebé 5€ a una persona a l’atur o a un jove estudiant amb sou precari?

Esperàvem, de veritat, que aquest any i degut a la situació que vivim, vostès presentessin unes ordenances diferents i pensant en la gent. Vostès, regidors i regidores d’ERC i del PSC, que es diuen progressistes no poden anar regalant xecs bebè sense tenir en compte la renda familiar, vostès com a progressistes no poden anar subvencionant els llibres de text a tothom sense mirar la renda familiar. Els vots s’han de guanyar d’una altra manera especialment en els moments de crisi com l’actual i hem d’aprofitar els recursos disponibles per ajudar a qui més ho necessiti. Deia el dramaturg austríac Franz Grillparzer que de totes les virtuts, la més difícil i estranya és la justícia, i que per cada persona justa trobem deu persones generoses. Vostès en són 11+2 de generosos.

Avui tocava defensar un nou model d'OOFF orientat a garantir l’accés als serveis municipals a les famílies vulnerables d’Abrera, especialment en el moment actual de pandèmia assegurant alhora que aquestes puguin seguir fent-se càrrec de les seves obligacions tributàries amb l'ajut, és clar, de la seva administració més propera, l'Ajuntament. Sobre aquesta qüestió sempre hem demanat la creació d’un sistema de subvencions orientat a aquest fi però aquest no és, com sabem, el seu ideal de subvenció. Tocava també recompensar als i les contribuents locals amb un accés més adequat a les nostres instal·lacions esportives i culturals i tocava, especialment, dotar-nos de les eines necessàries per mantenir vius els nostres comerços i petites empreses. La Taula de Reactivació Socioeconòmica hagués estat un espai idoni per debatre aquests aspectes.

I tocava també, és cert, i com diu el Pla Econòmic Financer, establir mecanismes per augmentar els nostres ingressos via tributs. En aquest sentit, la fórmula de pujar els impostos que apliquen aquests darrers anys consistent en pressionar les grans empreses i els grans comerços d’Abrera (amb pujades de l’IBI com la d’enguany) no és el camí. Si més no, no té massa sentit pressionar el nostre teixit productiu per després malbaratar recursos de forma populista (com a mostra la imminent desaparició de l’important romanent de tresoreria que van rebre vostès dels anteriors governs...).

En definitiva, el que toca, en termes generals, és ser valents i exigir a qui més té que sigui més solidari amb qui menys té prioritzant així l’equitat per sobre de la generositat. I toca posar els peus a terra i abandonar el “bonisme” adoptant un model de governança més ètic i sostenible en el sentit ampli del terme. Això és el que fan els governs d'esquerres però aquest no sembla que ho sigui..

I fixi'ns, i amb això acabem. Des d'Alternativa d'Abrera sempre hem mostrat disposició a treballar amb l'Equip de Govern l'actualització anual de les OOFF, sempre hem fet propostes constructives amb la mirada posada en la promesa d’una remodelació profunda i equitativa de les nostres OOFF, sempre, fins avui. Deu anys és massa temps esperant un gest en la direcció de l'equitat social i la crisi del coronavirus ha marcat la línia de no retorn.

No ens asseurem més a negociar amb vostès les OOFF si no tenim a sobre la taula la tarifació social de les mateixes. Creiem que és pot dir més alt però no més clar.

l'alternativa positiva

Qui som?

Som en Sergi, la Iraida, el Jose Andrés o el Miguel, entre d'altres. Un grup d’opinió i actuació política municipalista i democràtica que vol esdevenir representant dels interessos d’Abrera.

Alternativa d’Abrera neix al 2002, quan un grup de ciutadans/es d’Abrera decideixen treballar plegats per esdevenir l'alternativa a un govern socialista desgastat i estancat.

 

ENVIAN'S LES TEVES PROPOSTES

Ho creguis o no, tens molt a dir

© 2020 by Alternativa d'Abrera. Pàgina web dissenyada per Albert Margalef

  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanca Facebook Icono
  • Twitter Icono blanco
  • Twitter - Círculo Negro
  • Facebook - Círculo Negro
  • Instagram - Negro Círculo